Privacybeleid

De GGD volgt nauwgezet de bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de toepasselijke bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de GGD uw privacy beschermt en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

  • Via Partnerwaarschuwing.nl kunt u volledig anoniem uw sekspartner(s) waarschuwen, de afzender van een anonieme soa-waarschuwing is altijd de GGD.
  • Alle persoonsgegevens die worden ingevoerd op Partnerwaarschuwing.nl worden na verzending van de waarschuwing verwijderd van onze server om uw privacy en de privacy van uw partner(s) te bewaken.
  • Gebruik van Partnerwaarschuwing.nl zal worden geĆ«valueerd en gemonitord voor evaluatie en verbetering van de site, gebruikersgegevens zullen nooit tot individuele gebruikers worden herleid.

Verantwoordelijkheid gebruiker

De gebruiker van de website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. In het bijzonder geldt dit voor de persoonlijke inlogcode. De gebruiker dient aanwijsbaar zorgvuldig met de inlogcode om te gaan en deze onder geen beding, doch indien noodzakelijk slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de GGD, aan derden te verschaffen.


Misbruik

Er is bij de ontwikkeling van Partnerwaarschuwing.nl bijzonder veel aandacht besteed aan het voorkomen van misbruik van de site. Het gebruik van Partnerwaarschuwing.nl voor andere doeleinden dan soa-waarschuwing zal worden gezien als misbruik van de site evenals het overdragen aan derden, publiceren of verveelvoudigen van de inlogcode, van de gebruiker zelf of van een ander. Misbruik wordt onmiddellijk aan de politie gemeld.


Aansprakelijkheid

De GGD sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Hoewel de GGD alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de GGD niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De GGD aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Contact: Voor al uw vragen, opmerkingen en overige communicatie kunt u contact opnemen met info@partnerwaarschuwing.nl.

Maart 2014

Was deze pagina nuttig?

Dankzij jouw feedback kunnen wij deze site verbeteren
Ja
Nee